OHJEITA KUNTOUTUKSEEN TULIJALLE


Täältä löydät usein kysytyt kysymykset.
← Back

Mitä on Sanaskodin kristillisyys/hengellisyys ?

Sanaskodin kuntoutus on ammatillista päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutusta. Sanaskodin hoitotyön etiikka pohjaa kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen eli ihminen on ruumiillinen, henkinen, sielullinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Kaikki nämä ulottavuudet vaikuttavat yhdessä ihmisen vointiin ja kuntoutumiseen. Asiakas saa halutessaan tukea omaan hengellisyyteensä. Kristillisyys/hengellisyys on Sanaskodilla täysin vapaaehtoista ja asiakaslähtöistä. Tulotilanteessa asiakkaalta kysytään haluaako hän käyttää kristillisyyttä voimavarana omassa kuntoutuksessaan. Halutessaan asiakas voi osallistua esimerkiksi vapaaehtoisiin aamuhartauksiin. Eli hengellisyys on asiakkaalle yksi mahdollisuus kuntouttavaksi elementiksi.

                 Puhelin palveluohjaaja / asiakaspaikkatiedustelut: 045 1136 334 | Puhelin kanslia / hoitajat: 045 321 8744 | Sähköposti: infosanaskoti@medivida.fi