Sanaskodin omavalvontasuunnitelma

(omavalvontasuunnitelma20232.pdf)

12/2023 Asiakastyytyväisyyskysely

(sanaskoti_asiakastyytyvisyyskysely.pdf)

Puhelin palveluohjaaja / asiakaspaikkatiedustelut: 045 1136 334 | Puhelin kanslia / hoitajat: 045 321 8744 | Sähköposti: infosanaskoti@medivida.fi